Home » Finansleksikon » B » BMA

BMA

Forskjellen på en BMA (Banksparing med aksjeavkastning) og en IO er at BMA’en er et bankinnskudd istedenfor en obligasjon. Avkastningen er som for IO.

Indeksobligasjoner (IO), ble første gang introdusert i det norske markedet i 1997, og har siden sammen med BMA utviklet seg til å bli ett av de mest kjøpte spareprodukter i Norge. DnB NOR Markets er markedsledende i Norge i utstedelsen av indeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning. Sikret tilbakebetaling av investert pålydende beløp Årsaken til at så mange har kjøpt IO/BMA er at du som investor er sikret tilbakebetaling av det investerte beløpet* på forfallsdato. Du risikerer med andre ord kun å tape en alternativ avkastning i perioden. For å være sikret å få tilbakebetalt det investerte beløp må du beholde obligasjonen/innskuddet til forfallsdato. Indeksobliga-sjonene/ BMA’ene har normalt løpetid fra 3-6 år.

Fra 1. mars 2008 ble det forbud mot å selge BMA til andre enn profesjonelle investorer i Norge.