Home » Finansleksikon » B » Blaker sparebanks historie

Blaker sparebanks historie

Blaker sparebanks historie

Banken ble stiftet i 1920 på Blaker i Sørum kommune. Blaker Sparebank har siden da vært en frittstående bank og et viktig fundament for utviklingen i Sørum kommune. Banken utvidet senere med avdelinger på Auli i Nes kommune og på Sørumsand som skulle bli bankens hovedkontor fra 2000. Blaker Sparebank har en svært sterk lokal forankring og vi jobber for lokal vekst og utvikling, både i det private og i næring. Banken er også en svært viktig bidragsyter til de lokale lag og foreningene, kultur og idrett.

Hjemmeside – blakersparebank.no