Home » Finansleksikon » B » BIS (Bank for International Settlements)

BIS (Bank for International Settlements)

Bank for International Settlements – Den internasjonale oppgjørsbanken – er lokalisert i Basel i Sveits. BIS har til oppgave å fremme samarbeidet mellom sentralbanker. Norges Bank har vært medeier i BIS siden 1931. BIS er et utredningsorgan og diskusjonsforum for medlemsbankene.