Home » Finansleksikon » B » Binomalfordeling – Finansleksikonet

Binomalfordeling – Finansleksikonet

Binomalfordeling

Et begrep som benyttes innen statistikk.

Forutsetning; en hendelse i en observasjon kan enten forekomme eller ikke forekomme. Da er binomialfordelingen en fordeling som viser sannsynligheten for at hendelsen skal forekomme et visst antall ganger ved et visst antall observasjoner.