Bindingsliste

Bindingslistene for varer gjengir de maksimale tollsatser et land kan benytte for de ulike varene (men det er tillatt å anvende lavere satser). Bindingslistene for tjenester gjengir hvilke restriksjoner som finnes innenfor ulike tjenestesektorer, dvs. “none”/”fri” (ingen restriksjoner), en nærmere beskrivelse av restriksjonen eller “unbound” (ubundet, ingen forpliktelser).

Referanse: Regjeringen