Home » Finansleksikon » B » BFI (Beredskapsutvalg for finansiell infrastruktur)

BFI (Beredskapsutvalg for finansiell infrastruktur)

Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur, opprettet av Norges Bank i oktober 2000 for å samordne arbeidet med beredskapssaker i finansiell sektor. BFI har deltakere fra myndighetsorganer og sentrale aktører i finansnæringen.