Home » Finansleksikon » B » Betalingssystem

Betalingssystem

Betalingssystemene er i norsk lov delt i interbanksystemer og systemer for betalingstjenester. Med interbanksystemer menes systemer for avregning, oppgjør eller overføring av penger mellom kredittinstitusjoner. Systemer for betalingstjenester er systemer basert på standardvilkår for overføring av penger fra eller mellom kundekonti i banker eller finansieringsforetak når overføringene bygger på bruk av betalingskort, tallkoder eller annen form for selvstendig brukerlegitimasjon utstedt til en ubestemt krets.