Home » Finansleksikon » B » Betalingsmidler

Betalingsmidler

Kontanter og bankinnskudd.