Home » Finansleksikon » B » Betalingsfritak

Betalingsfritak

En ekstra dekning som du kan knytte til din avtale. Med betalingsfritak vil selskapet betale din avtalte premie dersom du blir ufør – etter bestemte regler.