Home » Finansleksikon » B »  

 

Betalingsformidling

Overføring av betalingsmidler ved kontanter, sjekker, bankgiro, postgiro, inkasso, remburs eller på annen måte. Uttrykket brukes særlig om den organiserte betalingsoverføring som drives gjennom banker og postverk.