Home » Finansleksikon » B »  

 

Betalingsbalansen

Betalingsbalansen omfatter et lands samlede økonomiske transaksjoner med utlandet over et bestemt tidsrom, som regel ett år. Betalingsbalansen kan være aktiv eller passiv, aktiv når inntektene er høyere enn utgiftene og passiv når inntektene er lavere enn utgiftene. Betalingsbalansen deles i;

Driftsregnskapet, som omfatter eksport, import, renter, aksjeutbytter. Kapitalregnskapet, som omfatter poster som uttrykker lån, tilbakebetaling på lån, endring i valutabeholdningen.