Home » Finansleksikon » B »  

 

Beta

Mål for hvor mye en aksje svinger i kurs, sammenlignet med markedet som sådan. En beta over 1 betyr at aksjen svinger mer enn markedet.

Beta = 0 Da svinger aksjen i takt med resten av markedet.

Beta = -2 Da svinger aksjen motsatt av svingningen i markedet.

Beta = 1 Da svinger aksjen mer enn det generelle aksjemarkedet.

Beta