Home » Finansleksikon » B » Besteårsregelen

Besteårsregelen

Tilleggspensjonen i folketrygden beregnes på grunnlag av de 20 beste årene med pensjonspoeng. For å oppnå full opptjening av tilleggspensjon kreves minst 40 års opptjening av pensjonspoeng.