Home » Finansleksikon » B » Benefisiant

Benefisiant

En som er begunstiget eller har noe til gode. Brukes særlig ved remburser og andre betalingsoppdrag om den som skal motta betaling, det vil si selgeren av varen. Ordet brukes også om en kreditor som har sikret sitt tilgodehavende ved en garanti.