Home » Finansleksikon » B » Beholdningsvariabel

Beholdningsvariabel

En beholdningsvariabel kan defineres som måling av ulike størrelser som til sammen utgjør et lands nasjonalfomue på et bestemt tidspunkt. Formue er altså en beholdningsstørrelse, mens inntekt er en strømingsstørrelse.