Home » Finansleksikon » B »  

 

Begunstiget

Begunstiget er den eller de personer som forsikringstakeren har bestemt skal motta avtalte forsikringsytelser som kommer til utbetaling.