Home » Finansleksikon » B »  

 

Bearspread

En bearspread gjøres dersom investoren har tro på en begrenset nedgang i den underliggende aksjen ("bear" symboliserer nedgang).

Dersom en investor tror at en aksje skal falle, kan han kjøpe en PUT. Denn vil som kjent stige i verdi hvis den underliggende aksjen faller. Han tror derimot at fallpotensialet er for begrenset til å forsvare premieutlegget for en at-the-money PUT, dvs. hvor innløsningskursen er tilnærmet lik aksjekursen. Han gjør derfor en bearspread. Dette innebærer at han usteder en PUT med lavere innløsningskurs ernn den PUTen han samtidig kjøper. Fordi den utstedte PUTen vil være billigere, vil han fremdeles ha et nettoutlegg. hans tapspotensiale blir dermed mindre enn hvis han kun hadde kjøpt en PUT. Derimot vil også gevinstpotensialet bli begrenset.