Home » Finansleksikon » B » Bear/ Bull & Bear sertifikater

Bear/ Bull & Bear sertifikater

Bear er uttrykk for negativt, pessimistisk syn på utviklingen i aksjemarkedet.

Det motsatte begrepet er bull, altså et positivt syn på utviklingen i aksjemarkedet.

Bull og Bear sertifikatene finnes i aksjer, råvarer og bransjeindeks. Bull og Bear sertifikatene er notert på Oslo Børs og handles like enkelt som aksjer. Med et Bull sertifikat tjener du penger når markedet stiger, og med et Bear sertifikat tjener du penger når markedet faller. Sertifikatene er gearet 2 ganger mot underliggende, og gir deg derfor dobbel avkastning, eller dobbelt tap likt underliggende.