Home » Finansleksikon » B » Basispensjon

Basispensjon

Basispensjon ble innført som begrep i forbindelse med nytt regelverk for folketrygdens alderspensjon. Basispensjon utgjør summen av de tidligere begrepene grunnpensjon og tilleggspensjon, og anvendes ved beregning av alderspensjon for personer som omfattes av gammel opptjeningsmodell (født i 1962 eller tidligere).