Home » Finansleksikon » B » Basiskurs

Basiskurs

Basiskurs

Så lenge eurokursen ikke beveger seg mot beltet kan Sentralbanken forholde seg rolig. I de to tilfellene ovenfor hvor kronekursen svekkes ovenfor Euro, kan Sentralbanken bruke to virkemidler for å styrke kursen;

Intervensjoner (kjøpe opp kroner) Renteendring Et tredje alternativ, nemlig devaluering vil medføre en varig svekket kronekurs og vil også kunne medføre en varig svekket konkurranseevne ovenfor utlandet. Derfor er dette alternativet lite brukt i moderne tid.