Home » Finansleksikon » B » Basel II

Basel II

I slutten av 80 årene ble et universelt rammeverk for bankvesenet introdusert. Rammeverket var introdusert av Bank for International Settlements i Basel. Fra slutten av 90 tallet var det bestemt at et mer avansert regime måtte på plass. Dette regimet fikk navnet Basel II og ble satt i kraft fra 2007.

Basel II avtalen gir banker som bruker mer sofistikerte kreditt og riskovurderings modell muligheten til å hente inn midler til langt lavere pris enn banker som ikke benytter seg av modellene. På denne måten vil større banker tiltrekke seg forrettning fra de mindre bankene.

Basel II deler bankene inn fra AAA til CCC avhengig av hvor sunn de er på lånemarkedet, hvor AAA er den beste karakteren og CCC er den dårligste. Ut fra denne kategoriseringen vil bankene kunne låne i det internasjonale pengemarkedet til rente som settes av Basel II avtalen.

Lær mer om Basel II her.