Home » Finansleksikon » B » Bankoppgjør – Finansleksikonet

Bankoppgjør – Finansleksikonet

Bankoppgjør

Oppgjør av fordringsforhold mellom banker. Slike fordringsforhold kan oppstå gjennom bankenes rolle som betalingsformidlere eller som følge av bankenes egne disposisjoner. Oppgjørene skjer ved bokføring på bankenes konto i en oppgjørsbank, se bruttooppgjør, nettooppgjør og NBO.