Home » Finansleksikon » B » Bankinnskudd

Bankinnskudd

Penger som settes inn eller som er innestående på en bankkonto. Tradisjonelt skjelnes mellom innskudd på anfordring, som kan tas ut uten varsel, og innskudd på oppsigelse, der pengene må sies opp før de tas ut for å unngå rentedekort.

I siste eksempel vil rentedekort være det gebyret banken forlanger for å heve avtalen (som f.eks. 2 % på uttak utover 12 gebyrfrie uttak på høyrentekonto).