Home » Finansleksikon » B » Bankens sikringsfond

Bankens sikringsfond

Bankenes sikringsfond ble opprettet ved lovendring 25. juni 2004. Loven trådte i kraft 1. juli 2004 ved at Sparebankenes og Forretningsbankenes sikringsfond ble slått sammen. Virksomheten til Bankenes sikringsfond reguleres av lov om sikringsordninger av 6. desember 1996 nr 75.

Bankenes sikringsfond har som formål å sikre innskuddene i medlemsbedriftene slik at innskudd på inntil to millioner kroner pr. innskyter pr. bank er garantert dersom et medlem ikke klarer å gjøre opp for seg.

Skal håndtere kriser

Sikringsfondets viktigste oppgave er å kunne håndtere situasjoner der en eller flere banker får problemer med å innfri sine forpliktelser. Som forberedelse til dette utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner.

Bankenes sikringsfond har selv ikke tilstrekkelig bemanning til å kunne håndtere krisesituasjoner. Det er således etablert forpliktende avtale med Finansnæringens Fellesorganisasjon om tilgang på ekstra ressurser dersom en krise skulle inntreffe.