Home » Finansleksikon » B »  

 

Baklengs renteregning

Beregning av nåverdi. Kalles også diskontering.