Home » Finansleksikon » A » Avregningssentral

Avregningssentral

En avregningssentral brukes for eksempel som en uavhengig part ved oppgjør av aksjefuturekontrakter. Dersom prisen på den underliggende aksjeindeks ved forfall er høyere enn avtalt i kontrakten, skal kjøper av futurekontrakten motta denne prisforskjellen fra selgeren. Som sikkerhet for at forpliktelsen blir oppfylt, må selgeren deponere en margin i avregnings-sentralen. I Norge har NOS og NordPool konsesjon som avregningssentraler. Norges Bank bruker flere ulike avregningssentraler i sin forvaltning av Statens pensjonsfond – Utland (tidligere Statens petroleumsfond).