Home » Finansleksikon » A » Avregning (opsjon)

Avregning (opsjon)

Forskjellen mellom opsjonens innløsningskurs og markedsverdien på underliggende instrument ved innløsning av opsjonen.