Home » Finansleksikon » A » Avregning (i betalingssystemet)

Avregning (i betalingssystemet)

Flere transaksjoner motregnes mot hverandre, og for hver bank beregnes en nettoposisjon. Motregning mellom flere banker kalles en multilateral avregning. Motregning mellom to banker kalles en bilateral avregning.