Home » Finansleksikon » A » Avkastningskurve

Avkastningskurve

Figur som viser en posisjons gevinst og tap som en funksjon av aksjekurs. Også kalt avkastningsprofil eller pay-off kurve.

Eps vekst