Home » Finansleksikon » A » Avdragslån

Avdragslån

Et lån som skal nedbetales med like store avdrag over et bestemt tidsrom.

Egner seg for både kortsiktige finansieringsbehov og langsiktige investeringer. Betalingen for investeringen blir spredt over gjenstandens levetid. Lånet kan opprettes med fast eller flytende rente eller en kombinasjon – alt etter bedriftens behov.