Home » Finansleksikon » A » Avbruddsforsikring

Avbruddsforsikring

En forsikringsform som skal dekke tap når en skade fører til hel eller delvis stans i et firmas virksomhet.