Home » Finansleksikon » A » Avalkreditt

Avalkreditt

Kredittforretning hvor banken ikke stiller penger til disposisjon, men lover å betale når debitor ikke kan innfri sin forpliktelse.