Home » Finansleksikon » A » Automatisk stabilisering

Automatisk stabilisering

Mekanismer i økonomien som bidrar til å dempe konjuktursvigninger. Eksempler på slike er inntektsavhengige skatter, arbeidsledighetstrygd og den marginale importtilbøyelighet.