Home » Finansleksikon » A » Assurandør

Assurandør

En som påtar seg risikoen i forbindelse med en forsikring, en forsikringsgiver eller underwriter. Ordet brukes også om yrkesagenter i forsikring.