Home » Finansleksikon » A »  

 

Askim Sparebanks historie

Askim Sparebank ble formelt stiftet 23. januar i 1888. Vi er fortsatt en selvstendig lokal sparebank og det er vi stolte av.

Askim Sparebank

I starten, i 1888 var banken åpen 2 ganger i måneden. De første årene hadde banken tilhold i kommunegården Henstad, eller Henstad klokkergård. I 1906 overtok banken eiendommen "Fram" som hadde sin beliggenhet der hvor bankens nåværende lokaler ligger. I 1934 ble det besluttet å bygge nytt bygg på naboeiendommen Storgata 11. Bygget var på 4 etasjer med banklokaler og forretninger i 1. etasje og leiligheter i de øvrige tre etasjene. Bygget sto ferdig i 1935 med totalkostnad inkludert tomt på kr 210 000,- Dette ble bankens tilholdssted frem til 1985 da et nytt bygg sto ferdig på den tidligere tomten til "Fram". Bygget ligger i Dr. Randersgt. 4 hvor banken åpnet sine nye lokaler i desember 1985. I 2002 startet pågyggingsarbeidet dette bygget og den gamle delen fra 1985 ble pusset opp. I det nye bygget fikk Sparebankenes Eiendomsmegler kontorlokaler og det ble bygget leiligheter for salg i de øvrige etasjene. I oktober 2004 åpnet Askim Sparebank dørene til banken slik vi kjenner den i dag.

Hjemmeside – askimsparebank.no