ASEAN

(Association of South-East Asian Nations) er en politisk og økonomisk organisasjon bestående av land fra Sørøstasia (Brunei, Kambodsja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam). Medlemmene har dannet et frihandelsområde, ASEAN free trade area, og arbeider sammen for å øke sin konkurranseevne i det internasjonale markedet gjennom eliminering av tollhindre. Et annet mål for samarbeidet er å tiltrekke seg investeringer utenfra.

Referanse: Regjeringen