Home » Finansleksikon » A » Arveavgift

Arveavgift

Det er ingen arveavgift fra 2014. Fra 1. januar 2009 økte fribeløpet fra 250 000 til 470 000 kroner og for trinn to fra 550 000 kroner til 800 000 kroner. Videre ble satsene redusert som vist i tabellen nedenfor. Disse satsene ble stående helt frem til 2014, da arveavgiften ble avskaffet.

Arveavgift Av de første kr 470 000 Av de neste kr 330 000 Av overskyt-ende Til hver av arvelaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 6 pst. 10pst. Til andre Intet 8 pst. 15pst.

Standardfradrag Fradrag for begravelses-omkostninger, skifteomkostninger og utgifter til gravsted 41 061 kr

Fradrag for mindreårige arvinger* 82 122 kr

*Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra et helt grunnbeløp i folketrygden for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år. Les hele vedtaket på Lovdata.

Ved privat skifte er dødsfallstidspunktet avgjørende, og ved offentlig skifte utlodningstidspunktet (bobehandlingens avslutning)

Ved privat skifte går rådigheten over arvemidlene over ved arvelaters død. Det er avgiftssatsene ved arvelaters død som legges til grunn ved arveavgiftsberegningen.

Ved offentlig skifte går rådigheten over når midlene utloddes, utleveres uten utlodning eller boet tilbakeleveres. Det er avgiftssatene ved utlodning, utlevering eller tilbakelevering som legges til grunn ved avgiftsberegningen.

For arveavgiftspliktige gaver går rådigheten over gavemidlene over når giver med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten over gavemidlene. Det er avgiftssatsene på gavetidspunktet som legges til grunn ved arveavgiftsberegningen.