Home » Finansleksikon » A » Artimetrisk rekke

Artimetrisk rekke

En tallfølge er en sekvens av tall.

En aritmetisk tallfølge er en sekvens av tall der differansen mellom et element og elementet foran er konstant. Eks: 2,4,6,8,….

Generelt kan det skrives: an = a1+(n-1)d, der d kalles differens.

Om vi summerer elementene i en aritmetisk tallfølge: a1, a1+d, a1+2d, … ,a1+(n-1)d i får vi en aritmetisk rekke.

Summen av de n første leddene i en aritmetisk rekke er gitt ved:

Sn = n (a1 + an)/2

Kilde: matematikk.net