Home » Finansleksikon » A » Arbitrasje

Arbitrasje

Arbitrasje innebærer at investoren oppnåe en risikofri gevinst ved å utnytte prisskjevheter på verdipapirer. Hvis ABC-aksjene er børnotert i både Oslo og London og investoren i en gitt situasjon kan kjøpe ABC-aksjene i Oslo og samtidig selge den til høyere pris i London, kan han oppnå en risikofri gevinst eller såkalt arbitrasje.