Home » Finansleksikon » A » Arbeidskraft

Arbeidskraft

Dette er en av de tre kategoriene av ressurser som en opererer med i samfunnsøkonomien. De to andre er naturressurser og realkapital. For et land måles den gjerne ved antall personer i arbeidsstyrken, som igjen er definert som antall sysselsatte pluss antall arbeidsløse.