Home » Finansleksikon » A » Arbeidsevne

Arbeidsevne

Evnen til å arbeide- også kalt ervervsevne. I trygd- og forsikringsretten er dette en viktig størrelse, fordi den kan avgjøre om, og hvor mye du skal få i erstatning. Arbeidsevne måles i porsent av nomal arbeidsevne.