Antidumping

Tiltak for å beskytte sitt marked mot dumping. Antidumpingtiltak er bare tillatt under GATT 94 (artikkel VI) dersom det kan bevises at dumpingen har forårsaket, eller truer med å forårsake, skade på den nasjonale import-konkurrerende industrien. Les mer om antidumping på WTOs nettsted.

Referanse: Regjeringen