Home » Finansleksikon » A » Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring

En forsikring som dekker det økonomiske erstatningsansvar man har for skader man påfører andre (personer eller gjenstander). For privatpersoner er dette ansvaret gjerne dekket gjennom hjemforsikring eller villaeierforsikring. For et firma er det vanlig å tegne særskilte ansvarsforsikringer, der premien vil variere med forsikringsbeløp og typen av ansvar.

I forbindelse med forsikring av bil, er ansvarsforsikringen den laveste og lovpålagte forsikringen du kan tegne for å kunne føre bilen på offentlig vei.