Home » Finansleksikon » A » Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital

En spesiell type lån til en bank eller et annet selskap. Den ansvarlige lånekapital betraktes ofte som en mellomting mellom gjeld og egenkapital. Den forrentes og kan kreves betalt tilbake, men den har prioritet etter den øvrige gjeld og foran aksjekapitalen. Den ansvarlige lånekapital likestilles med egenkapital i en del tilfeller, for eksempel i banker, som er pålagt å holde egenkapitalen over et visst nivå.