Home » Finansleksikon » A » Ansvar (Bil)

Ansvar (Bil)

Alle motoriserte kjøretøy som føres på vei (offentlig eller privat) må ha ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dekker skader på personer og andres ting.

Ansvar (Bil)