Home » Finansleksikon » A » Annenhåndsmarkedet

Annenhåndsmarkedet

Det markedet der verdipapirer omsettes daglig, dvs. all omsetning etter førstehånds-omsetning.