Annengenerasjonsavtale

Ikke alle handelsavtaler er like omfattende.

Tidligere var handelsavtaler hovedsakelig rene varehandelsavtaler. Slike avtaler blir i dag omtalt som førstegenerasjonsavtaler. Annengenerasjonsavtaler er samlebegrepet for handelsavtaler som innbefatter betydelig mer enn varer, som for eksempel tjenester, offentlige anskaffelser og investeringer.

Referanse: Regjeringen