Home » Finansleksikon » A »  

 

Andelsbolig

Dette er stort sett det som kalles for borettslagsleilighet. Ved kjøp av andelsbolig kjøper du en andel i borettslaget, som eier eiendommen, med tilhørende rett til å bo i en bestemt boenhet. Du trer også inn som andelshaver av felles innskudd og fellesgjeld. Det er derfor viktig å huske på at kjøpesum og andel av fellesgjeld utgjør totalprisen på leiligheten. Alle andelshavere betaler husleie til borettslaget for å dekke driftsutgifter, samt renter og avdrag på fellesgjelden.

Andelsbolig

Etter kjøp av en andelsleilighet inngår du en leiekontrakt med borettslaget, og du får et bevis på at du eier en nærmere angitt andel av borettslaget. Før du kjøper en borettslagsleilighet bør du studere vedtekter, andel fellesgjeld, årsberetning, regnskap og budsjett. Husk at du vanligvis må ha godkjennelse fra styret i borettslaget for å få leie ut leiligheten videre. Avgiftene ved kjøp av borettslagsleiligheter er transportgebyr til forretningsfører (ca. 500 til 3.500 kroner.) Kjøpet tinglyses ikke, og du betaler ingen dokumentavgift. Tar du opp lån med sikkerhet i boretten, betaler du for pantenotering av lånet.