Home » Finansleksikon » A » Andelsbevis

Andelsbevis

Et bevis på at du er rettmessig eier av en andel i et borettslag, boligsameie eller partialobligasjonslån.