Home » Finansleksikon » A » Andebu Sparebank

Andebu Sparebank

Andebu Sparebank ble opprettet 19. november 1863.

Andebu Sparebank

Det var sogneprest og ordfører Jens H. Otterbeck som var en av de drivende krefter bak opprettelsen av banken. Fra 1882 hadde banken tilhold på Gulli, hos bankens kasserer Ole Sørensen. Etter et par år på Askjem ble banken i 1911 leieboer hos sin direktør, Hjalmar Trolldalen på Granheim. I 1927 fikk imidlertid banken endelig egne lokaler i kommunens nye Herredshus. Her holdt banken til fram til innflytting i nåværende forretningsbygg i 1960. For at banken skulle komme i gang i 1863, var det et krav at den hadde et grunnfond. Herredsstyret vedtok at kommunen skulle bevilge midler til dette og stille kapital til disposisjon. Kommunens kapital i kontanter var 204 spesidaler – 2 ort – 11 skilling , og i tillegg skulle utlignede skatter komme grunnfondet til gode. Det siste beløpet hadde en jo ikke for hånden, men for at planen skulle kunne realiseres så fort som mulig, var det et av Herredsstyrets medlemmer som viste god borgerånd og lånte kommunen beløpet. Enkel arbeidsmåte I starten opererte banken med èn innskuddsform og utlånene foregikk stort sett som vekselobligasjonslån. Rentemarginen var som regel en prosent. Fem prosent rente på innskudd og seks prosent rente på utlån, var hovedmønsteret i lange tider. Først i 1889 figurerte betegnelsen pantelån i bankens bøker. Åpningstiden var mellom kl. 14.00 og kl. 16.00. Den gang var det ikke tale om noen daglig åpningstid, men kun såkalte "bankmøter" den 3. og 19. i hver måned. Banken i dag Sparebankenes formål og idè har endret seg i pakt med utviklingen i samfunnet. I dag er det små forskjeller mellom sparebanker og forretningsbanker. Selv om bankene i dag har en forretningsmessig vinkling på sin virksomhet, er ikke den sosiale tanken forlatt. Banken deler hvert år ut betydelige beløp i gaver, sponsormidler og støtteannonser til foreninger og lag i Andebu. Andebu Sparebank vil fortsette å være en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Våre fortrinn er at vi kjenner lokalmiljøet og de fleste av våre kunder. Vårt samarbeid med finanshuset Terra der 80 andre lokale sparebanker er med, gjør at vi kan tilby produkter og tjenester som er fullt på høyde med storbankene tilbyr. Hjemmeside – andebu-sparebank.no